หน้าแรก ค้นหางาน ค้นหาผู้สมัครงาน อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ติดต่อเรา ลงทะเบียนบริษัท ฝากประวัติฟรี สมาชิกเข้าระบบ วิธีการใช้งาน
โปรโมชั่นพิเศษ

 

ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
 
บริการทำเวปโรงเรียนราคาถูกมาก
 
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :   โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 29 ปี 8 เดือน
 ส่วนสูง :   171 Cm. น้ำหนัก 68 Kg.
 สถานะภาพทางทหาร :   รอการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  เลขานุการ/ธุรการ/ประสานงาน
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  พนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,งานธุรการ
 เงินเดือนที่ต้องการ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2559
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 วุฒิการศึกษา :  รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
 สาขาวิชา :  รัฐประศาสนศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.33
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  1 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :  พฤศจิกายน 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559
 บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ที่อยู่บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ตำแหน่ง :  นักศึกษาฝึกงาน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  งานสารบรรณรับ-ส่ง,ค้นหา,จัดเก็บ,รวบรวมข้อมูล,ร่าง-พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ,ประสานงานทั่วไปและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :  มีนาคม 2558 ถึง มิถุนายน 2558
 บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ที่อยู่บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ตำแหน่ง :  นักศึกษาฝึกงาน
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  งานสารบรรณรับ-ส่ง,ค้นหา,จัดเก็บ,รวบรวมข้อมูล,ร่าง-พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ,ประสานงานทั่วไปและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 3. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ที่อยู่บริษัท  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  
 4. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ที่อยู่บริษัท  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ไม่ได้ อ่าน ดี เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word      
 พิมพ์ดีด :   ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์      
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  สามารถใช้ Internet ได้คล่อง สามารถใช้โปรแกรม Ms Office,Word,Excel มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  จัดสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย ณ ห้องSC101 อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โครงการ ค่ายอาสาพัฒนาชนบท"ทำความดีถวายในหลวง" ณ โรงเรียนบ้านกกเชียง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี โครงการ คนรักป่า ป่ารักชุมชน อาสาสมัครร่วมใจปลูกป่าชายเลนลดโลกร้อน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาดูงานที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย "พี่ช่วยน้อง โรงเรียนสะอาด" จิตอาสาพัฒนาภูมิสถาปัตย์โรงเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแม่น้ำน้อย จังหวัด กาญจนบุรี
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 2 ม.ค. 2561 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
Website Jobdtoday.com